სოფლის კაცი

Categories: კატეგორიის გარეშე

კაცი რომელიც დადის დახეული ტანსაცმლით,

კაცმა რომელმაც არ მოიკლო შრომა,

კაცს რომელსაც ემატება ხელსაწყოები,

კაცის რომლის მონატრებულ ხმების,

კაცით რომლითაც ყველას შეუძლია იხეიროს,

კაცად რომლადაც იგი ნელ-ნელა იქცევა,

კაცო რომელმან ისწავლე მთვარის მილიმეტრებში ცნობა.


    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *