ჩვენს შესახებ

 

Bubble.ge არის ელექტრონული პლატფორმა, რომელიც მარტივად აკავშირებს მომხმარებელს მთარგმნელებთან, აძლევს საშუალებას თავად აირჩიონ სპეციალისტი და მიიღონ ხარისხიანი მომსახურება.

Bubble.ge კონცეფციის თანახმად, მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მთარგმნელის კვალიფიკაციის და გამოცდილების შესახებ, რის საფუძველზეც ხდება საჭიროებებზე მორგებული სპეციალისტის არჩევა და მისთვის მომსახურების დაკვეთა. ელექტრონული პლატფორმა არის შუამავალი მომხმარებელსა და სპეციალისტს შორის, ის უზრუნველყოფს სწრაფ კომუნიკაციას, დაკვეთის მარტივ განთავსებას და სპეციალისტის შეფასებას მომსახურების მიღების შემდგომ.

პლატფორმა მოიცავს ეფექტურ საძიებო სისტემას, დოკუმენტების ელექტრონულად ატვირთვისა და მიღების ფუნქციას, ასევე ონლაინ გადახდის მარტივ მეთოდს. მთარგმნელთა არჩევა შესაძლებელია როგორც სპეციალიზაციის, განათლების, ასევე რეიტინგის მიხედვით. Bubble.ge ეხმარება მომხმარებელს მიიღოს ხარისხიანი მომსახურება ზედმეტი ძალისხმევის დახარჯვის გარეშე. 

 

უპირატესობები

  • მოქნილი პლატფორმა

    მოქნილი პლატფორმა

  • მომსახურების მაღალი სტანდარტი

    მომსახურების მაღალი სტანდარტი

  • მზარდი კვალიფიკაცია

    მზარდი კვალიფიკაცია

გამოცდილება

გამოცდილება

ეს არის საცდელი ტექსტი, რომელიც მოცემულ შემთხვევაში გამოიყენება როგორც მაგალითი. მისი საშუალებით ჩვენ ვხვდებით თუ როგორი იქნება მომავალში საიტის ტექსტით დაფარული არე დიზაინერულ ასპექტში. იგი გვეხმარება უკეთ აღვიქვათ საიტის ერთიანი დიზაინი, რაც მომავალში გამორიცხავს მსგავსი პრობლემების წამოჭრას. ეს ტექსტი შესაძლოა გამოყენებულ იქნას საიტის დიზაინის შექმნის ნებისმიერ სტადიაში მაგ. საიტის დიზაინის რომელიმე გრაფიკულ პროგრამაში აწყობის დროს.

იგი ასევე დაგვეხმარება ახლად შექმნილი დინამიური საიტის მართვის პანელის შესამოწმებლად. კარგად ვნახავთ თუ როგორ გამოისახება საიტზე მართვის პანელის ტექსტურ რედაქტორში (ე.წ. ედიტორში) ჩაწერის და შენახვის შემდეგ.